Wat doen wij?

Wij richten ons niet op een deel van het probleem maar kijken naar het geheel. Een gecombineerde aanpak van belasting en belastbaarheid. Van fysiotherapie tot fitnesstraining en voedingsadviezen.
Het team van Vellinga Adfysio bestaat uit 7 fysiotherapeuten met diverse specialisaties en secretariaat/receptie. (zie ons team)

Uitgebreide informatie over elke dienstverlening vindt u in de linker kolom.

 

Aanmelden

Wanneer u zich bij onze praktijk aanmeldt, wordt u zo snel mogelijk geplaatst bij één van onze fysiotherapeuten. U kunt uw voorkeur uitspreken voor een fysiotherapeut. Voor één van de aanvullende diensten kunt u contact opnemen met de contactpersoon die staat vermeld bij de betreffende dienstverlening. Dit zijn zelfstandig gevestigde dienstverleners binnen onze organisatie.

Intake voor therapie, trainingen of cursussen

Voordat met de behandeling wordt gestart vindt er eerst een screening plaats. Na de screening en het lichamelijk onderzoek zal de fysiotherapeut samen met u het behandelplan vaststellen. Voor één van de vele trainingenmogelijkheden of cursussen kunt u zich aanmelden bij uw behandelend fysiotherapeut of bij het secretariaat.

Afzeggen

Afspraken en trainingen dienen tijdig (minstens 24 uur van te voren) te worden afgezegd. Bij niet of niet tijdig afmelden wordt er 80% van het geldende tarief bij u in rekening gebracht. Bij ziekte dient u zich voor 09.00 uur 's ochtends af te melden bij het secretariaat.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Tegenwoordig is een verwijzing van de huisarts niet altijd meer noodzakelijk en kunt u ons direct consulteren. Door de eerste screening kunnen wij u snel duidelijkheid geven of uw zorgvraag bij ons juist is of dat wij u doorverwijzen naar uw huisarts of een andere dienstverlener.

Verwijzing huisarts/specialist

Voor een chronische behandelingen is een verwijzing van huisarts of specialist nodig. Bij een aantal zorgverzekeraars is een verwijzing voor een aan huis behandeling nodig, deze informatie vindt u in uw polisvoorwaarden.

Betaling en vergoedingen

Indien u een aanvullende verzekering heeft worden behandelingen veelal vergoed door uw zorgverzekering. Vellinga Adfysio heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract en declareert de behandelingskosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Het is verstandig om uw voorwaarden van uw ziektekostenverzekering vooraf even na te kijken.

Klachten

Mocht u onverhoopt klachten hebben, wendt u zich dan a.u.b. tot het secretariaat of Dhr. of Mevr. Vellinga. Vellinga Adfysio is aangesloten bij het KNGF, werkt volgens de hieruit opgestelde klachtenregeling en conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Onze administratie voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.