18-11-2011

Hand in hand voor de hand

Hand in hand voor de hand

HEERENVEEN - Onze handen zijn zo vanzelfsprekend, dat we er niet eens bij stil staan hoe belangrijk ze zijn. Dat gebeurt pas als er iets mee is. Kleine aandoeningen kunnen al verstrekkende gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Zoals een sleutel die je opeens niet meer kunt omdraaien.

Het ligt dan ook voor de hand dat er in de zorgsector meer en meer aandacht wordt besteed aan de hand. Fysiotherapeuten, ergotherapeuten en ziekenhuizen werken samen om de kennis over dit unieke lichaamsdeel te versterken. En om zodoende mensen met wie er iets aan de hand is, sneller en beter te kunnen helpen.

Dit heeft onder meer geresulteerd in de speciale opleiding Handtherapie van het Nederlands Paramedisch Instituut. Deze opleiding is gloednieuw. Een van de eerste studenten is Jeffrey van der Eems.

Binnen de praktijk helpt hij mensen die handletsel hebben opgelopen en moeten revalideren, al dan niet na een operatie. Botbreuken en peesletsel zijn de meest voorkomende vormen van letsel, veelal opgelopen door een sportblessure of een verkeersongeluk. ,,Maar ook mensen met een afwijkende stand van de vingers, komen hier binnen. En mensen met klachten door overbelasting. Last but not least helpen we mensen met reuma en artrose.’’ 

Handtherapeut Van der Eems maakt bij de revalidatie gebruik van hulpmiddelen, zoals een speciale klei (putty), sponsachtige balletjes en knijpapparaten: ,,Vooropgesteld: de hand moet op natuurlijke wijze herstellen; maar we kunnen het proces wel een handje helpen. Niet alleen met oefentherapie, maar bijvoorbeeld ook met pijnbestrijding. En vaak moet ik mensen juist afremmen, om het bindweefsel de tijd te geven die het nodig heeft om te herstellen. Mensen willen nu eenmaal zo snel mogelijk hun handen weer gebruiken.’’

De therapie en pijnbestrijding gaan in nauw overleg met de ergotherapeut of de behandelend arts en zelfs de plastische chirurg. De handtherapeut zorgt voor korte lijnen met de andere specialisten en kan ook het eerste aanspreekpunt zijn. Iedereen bij wie er iets aan de hand is met de hand, kan bij Vellinga Adfysio aankloppen. Handtherapie wordt uit de aanvullende zorgverzekering vergoed.