28-10-2011

Voelt u zich stijf? heeft u last van Artrose?

Voelt u zich stijf? Heeft u last van Artrose?

Ervaart u regelmatig pijn en of stijfheid in de gewrichten. Of ervaart u door de pijn en stijfheid een achteruitgang in het dagelijks functioneren. Dan kan er sprake zijn van Artrose. De ervaren pijn treedt aanvankelijk op bij het starten van bewegen en bij langdurig belasten en neemt vaak toe naarmate de dag vordert. In latere fasen is er ook pijn in rust en nachtelijke pijn. Stijfheid bij artrose is meestal startstijfheid, die na enkele minuten is verdwenen.

Artrose is de meest voorkomende aandoening van het houding- en bewegingsapparaat. Kenmerkend voor artrose is een langzaam en wisselend progressief verlies van gewrichtskraakbeen. Met als gevolg woekering van kraakbeen in het gewricht, ontstekingen van het kraakbeen en het kraakbeen kan verdwijnen.

Op 1 januari 2007 hadden naar schatting 197.000 mannen en 353.000 vrouwen in Nederland heup- en/of knieartrose. Dit komt overeen met 24,5 personen per 1000 mannen en 42,7 personen per 1000 vrouwen. Het risico op artrose neemt toe met de leeftijd, met een piek rond 78 tot 79 jaar, waarna het risico weer afneemt.

Fysiotherapeut Gea de Jong van Vellinga Adfysio BAG Heerenveen vertelt dat veel patiënten met artrose echter nog niet bekend zijn bij de huisarts. Het aantal personen met heup- en/of knieartrose in de bevolking is dan ook 2 tot 3,5 maal hoger dan het aantal patiënten dat bij de huisarts bekend is.

Vellinga Adfysio BAG Heerenveen is gestart met het Beweegprogramma Artrose.

Op dinsdag 1 november om 16:00 zal fysiotherapeute Gea de Jong een informatieve lezing geven over Artrose en het beweegprogramma op onze vestiging in het multifunctionele centrum De Spil in Skoatterwald. Indien u hier graag bij aanwezig wilt zijn kunt u zich via het secretariaat opgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Het doel van het beweegprogramma is om door het oefenen de pijn en stijfheid te verminderen en het verloop van de aandoening positief te beïnvloeden. Daarnaast zijn het terug krijgen van plezier in beweging, het vergroten van de lichamelijke conditie en het verbeteren van de zelfredzaamheid in het algemeen dagelijks leven en arbeid de grootste uitdagingen. De trainingen vinden plaats in kleine groepen van 4 tot 6 mensen waarbij voor een ieder een eigen behandelplan wordt opgesteld en waar ruimte is voor het delen van kennis en het geven van adviezen. Indien u meer informatie over de inhoud en kosten van dit specifieke beweegprogramma wilt ontvangen kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat op het telefoonnummer 0513-629399.