PlusPraktijk Vellinga Adfysio

Op 22 november 2013 hebben wij de PlusPraktijk-certificering behaald. Hiermee voldoen wij aan dit kwaliteitskeurmerk en aan de strengste eisen.

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, de patiënten en de zorgverzekeraars. Ze gaan zelfs een stap verder met bijvoorbeeld aanvullende programma's en met het inzichtelijk maken van de kwaliteit.

De extra kwaliteitseisen, waar deze praktijken aan voldoen, hebben o.a. betrekking op:

  • de deskundigheid van de fysiotherapeut(en);
  • een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten;
  • het aantal behandelingen die nodig zijn voor een bepaalde lichamelijke klacht.

Naast de extra kwaliteit(eisen) zijn andere voordelen van PlusPraktijken de openingstijden, wachttijden en bereikbaarheid. Meestal werkt een PlusPraktijk ook samen met andere specialisten. bijvoorbeeld diëtisten of artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben.

Het team van Health Care Auditing-bureau heeft de zorg die Vellinga Adfysio levert beoordeeld als hoge kwaliteitszorg. "Vellinga Adfysio heeft de zaken goed op orde, onze complimenten."

 

Effectiviteitsaudit HealthCare Auditing

Voor:

 - CZ-Delta Lloyd-OHRA

 - De Friesland

 - Menzis

 

 

De Friesland Zorgverzekeraar


Wat is een Zilveren Kruis Achmea Pluspraktijk?
Vellinga Adfysio is door Zilveren Kruis benoemd tot Pluspraktijk!