Specifieke doelgroepen

Voor mensen met een specifieke ziektebeeld is het plezier om met lotgenoten samen te bewegen. Door met elkaar wekelijks te trainen ondervindt u dat het plezier is om onder begeleiding van een fysiotherapeut  te werken aan verbetering van uw conditie, fysieke belastbaar en ook vaak verbetering van de kwaliteit van leven te bereiken.

Voor opgave en/of meer informatie kunt u met ons contact opnemen of navraag doen bij uw behandelende fysiotherapeut. 

Wij bieden specifieke trainingen voor mensen met:

 

Diabetes Mellitus

Voor cliënten waarbij de diabetes goed onder controle is, bieden wij een totaal programma aan in samenwerking met de thuiszorg.
De inzet van ons trainingsprogramma is dat u uw belastbaarheid leert verkennen en vergroten. Tevens is van groot belang dat u plezier beleeft aan bewegen. Regelmatig bewegen zorgt voor betere opname van de medicatie en betere regulatie.

Daarnaast bestaat het programma uit een informatief deel over voeding en diabetes en u leert hoe anders eten en meer bewegen uw kwaliteit van leven vergroten.

Trainingsprogramma:

Voor de start van training wordt een uitgebreide intake gedaan. Aan de hand van deze gegevens wordt een individueel trainingsprogramma opgesteld.
De training wordt veelal groepsgewijs gegeven.
Het accent ligt de eerste weken op cardiotraining (fietsen, wandelen, steppen en roeien). Bij toenemende belastbaarheid en zelfvertrouwen van de cliënt gaat de intensiteit van de training geleidijk omhoog.

 

COPD

Voor mensen met een COPD aandoening die worden doorverwezen om hun inspanningsbeperking te behouden en/of te verbeteren bieden wij een trainingsprogramma aan onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Belangrijk vooraf aan deelname aan de training is dat de cliënt bekend is met de aard van de inspanningsbeperkingen, recent bepaalde longwaarden en goed ingestelde medicatie. Uw huisarts of behandelend specialist kan u hierbij behulpzaam zijn.

Trainingsprogramma:

Voor de start van training wordt een uitgebreide intake gedaan. Aan de hand van deze gegevens en de inspanningsbeperking wordt een individueel trainingsprogramma opgesteld. Onderdelen van de training kunnen zijn: conditietraining, ademtraining, ontspanningsoefeningen, angstreductie begeleiding, ADL training.
De training wordt veelal groepsgewijs gegeven.

 

Hartproblemen

Voor mensen met hartproblemen is het mogelijk om een revalidatie/trainingsprogramma te volgen onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname kan een vervolgtraject ter verbetering van de gezondheid worden opgestart.
De inzet van ons trainingsprogramma is dat u uw belastbaarheid leert verkennen en vergroten, en dat er verbetering van de lichamelijke gesteldheid optreedt en de conditie verbetert. Ook bieden wij de mogelijkheid om een dergelijk programma te ondersteunen door adviezen en begeleiding van de diëtiste.

 

Obesitas

Voor mensen met obesitas is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld in samenwerking met de diëtiste een begeleidings-/trainingsprogramma te volgen. Trainingen kunnen onder andere gericht zijn om te kunnen afvallen en ter verbetering van een gezonde leefstijl.

De inzet van ons trainingsprogramma is dat u uw belastbaarheid leert verkennen en vergroten. Tevens is van groot belang dat u plezier beleeft aan bewegen. Regelmatig bewegen zorgt voor verbetering van uw gezondheid.