Manuele therapie bij KISS- en KIDD-syndroom

De afkorting KISS staat voor: Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie.

Stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van een baby kunnen ontstaan door functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten. Deze functiestoornissen kunnen ontstaan door blessure van het nekje tijdens het geboorteproces. Vaak heeft het KISS-syndroom een kleine lichamelijke oorzaak, maar soms langdurige en nare gevolgen. In de manuele therapie bestaat een behandeling speciaal afgestemd op het KISS-syndroom. Manuele therapie bij zuigelingen en peuters voorkomt veel problemen in de ontwikkeling van het kind.Wat zijn de klachten bij het KISS-syndroom?
Het meest opvallend is het ontroostbaar huilen van de baby, vaak met een asymmetrische of overstrekte houding.

 

Vroege kenmerken van het KISS-syndroom zijn:

• het hoofd staat scheef en wordt naar één kant gedraaid
• het kind huilt veel en slaapt slecht
• het hele rugje staat dikwijls scheef (scoliose)
• een sterke neiging tot overstrekken

Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel. Maar dit herstel kan schijnbaar zijn.

 

Mogelijke kenmerken op latere leeftijd van het KISS-kind:

• kind wil niet kruipen, gaat vroeg staan en lopen
• grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig en vertraagd
• evenwichtsproblemen, matige of slechte houding
• vertraagde spraakontwikkeling
• snel vermoeid, snel ontstemd en woede- aanvallen
• vaak hoofdpijn op school met slecht concentratie

 

Hoe wordt het KISS-syndroom behandeld?

Hiervoor worden zachte behandeltechnieken gebruikt, met meestal corrigerende mobilisaties van de atlas of de gehele nek. Ook wordt het bekken dikwijls betrokken in de therapiesessie. Behandeling van zuigelingen kan vanaf 3 maanden (in sommige gevallen zelfs eerder).
Bij problemen in de ontwikkeling van uw kind is het zinvol tijdig via het consultatiebureau, uw huisarts of kinderarts ondersteuning te zoeken. Het KISS-syndroom zou een verklaring kunnen zijn. Vroeg tijdige behandeling door de manueel therapeut werkt preventief en voorkomt verdere schade.