Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar.

Voor welke klachten gaat u naar de kinderfysiotherapeut?

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt de ontwikkeling langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Of leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.

Hoe behandelt de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut begint met het bepalen van het motorisch niveau van het kind. Door onderzoek, gestandaardiseerde testen en informatie van ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen wordt dit bepaald. Vervolgens is de behandeling gericht op het stimuleren van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, zodat deze beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.

Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Voorop staat, vergroten van het plezier in bewegen en het stimuleren van bepaalde motorische functies. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken.

Indien nodig kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Veelal is dit voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap.

Kinderfysiotherapie Sjoukje de Vries
tel: 06-41654736  
Dep. Domela Nieuwenhuisweg 7    Praktijkadres: Bokslee 4-6 (Vellinga Adfysio)
8448 GK  Heerenveen                                                8447 CN  Heerenveen

kinderfysiotherapie@home.nl
www.kinderfysioheerenveen.nl