Wanneer u ouder wordt en de beweeglijkheid van het lichaam begint af te nemen, kan onder andere de zelfredzaamheid in het geding komen. De geriatriefysiotherapeut kan hierbij helpen.

Voor welke klachten gaat u naar de geriatriefysiotherapeut

Geriatrische fysiotherapie richt zich op de zorg en het dagelijks bewegen van kwetsbare groepen die te maken hebben met complexe problematiek.
Het gaat hierbij niet alleen om ouderen die door hoge leeftijd problemen onder vinden, maar ook jongere cliënten kunnen vanwege hun ziekte door de geriatriefysiotherapeut behandeld worden. Bijvoorbeeld mensen met de Ziekte van Parkinson die vroegtijdig verschijnselen vertonen van ouderdom en daaruit voortkomende problematiek.

Hoe behandelt de geriatriefysiotherapeut?

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij behorende ziektebeelden. De therapie bestaat veelal uit oefentherapie gericht op het verminderen van klachten bij het dagelijks bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Naast het behandelen van de afname in mobiliteit, speelt het omgaan met en advisering hierin een belangrijke rol.

Specialisatie

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de algemene opleiding fysiotherapie een specialisatie- opleiding voor geriatrische fysiotherapie gevolgd. De specialisatie Geriatrie maakt onderdeel uit van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF. De vergoeding voor geriatrische fysiotherapie komt overeen met de algemene regels voor vergoeding van fysiotherapie (afhankelijk van het type verzekering).

Geriatrische Fysiotherapie
Mw. C.A. Kampherbeek
Surinamesingel 22
8442 KD Heerenveen
Tel.: 0513 - 627884  www.fysiotherapiekampherbeek.nl