Logopedie

De logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

Voor welke klachten gaat u naar de logopedist?

Wanneer spreken een probleem is
• onduidelijk spreken
• vertraagde spraak- taalontwikkeling
• verbale ontwikkelingsdyspraxie
• nasaliteit
• gehemeltespleet /schisis
• broddelen
• stotteren

Wanneer de adem een probleem is
• hyperventilatie
• longproblemen

Wanneer de stem het niet goed doet
• keelklachten t.g.v. intensief of verkeerd stemgebruik
• heesheid
• te hoge of te lage spreekstem
• stembandknobbeltjes
• stembandpoliepen
• stemband-oedeem
• stembandverlamming
• strottenhoofdkanker

Wanneer het lezen niet meer vanzelf gaat
• dyslexie

Hoe behandelt een logopedist?

De logopedist start de behandeling (therapie) na een grondig onderzoek. Het doel is stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Deze therapie bestaat meestal uit taal-, luister- en spraaktrainingen. Naast de therapie geeft de logopedist ook uitleg over de aard van de problemen en advies en informatie over hoe met de problemen om te gaan. Hiermee begeleidt de logopedist ook de omgeving van mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen.

Praktijk voor Logopedie
Stephanie Rosien
Afspraken: Tel. 0513-653007