Bokslee 6, 8447 CN Heerenveen

Bij de in ons pand gevestigde Arbodienst Argez, kunnen werkgevers terecht met vragen over arbeid en gezondheid. Argez biedt een zakelijk advies en directe begeleiding voor zowel verzuimende als nog niet verzuimende werknemers. Op uw verzoek kan de arbodienst een rol spelen binnen uw organisatie op het gebeid van advisering over verantwoord en gezond werken en alles wat hiermee te maken heeft. De verzuimregistratie kan voor u worden bijgehouden en/of de inzet van de bedrijfsarts kan worden geregeld. In overleg met u kunnen andere vormen van hulp ter bevordering van herstel en werkhervatting worden ingezet. 

Voor meer informatie of een afspraak neemt u contact op via info@argez.nl
of tel/mob: 0513-645504/06-30220845. 

Argez verzorgt ook:

> Medische Keuringen voor rijbewijzen (voor particulieren en beroepschauffeurs)

> PMO's (preventieve medische onderzoeken van werknemers)

> Werkplekonderzoek